Wiązuję, aby zapisać plik XML, ale plik, który otrzymuję, jest całkowicie pusty, nawet tagi. Nawet proste pliki nie są poprawnie zapisywane na przykład:

      XmlDocument xmlDoc = new XmlDocument();

      XmlElement root = xmlDoc.CreateElement("root");

      XmlElement element = xmlDoc.CreateElement("element");
      root.AppendChild(element); // add element to root

      XmlElement Name = xmlDoc.CreateElement("Name");
      Name.InnerText = "NameElement";
      element.AppendChild(Name); // add Name to element


      xmlDoc.AppendChild(root); // add root to document

      xmlDoc.Save(path);
      if (File.Exists(path))
        Debug.Log("xml saved");

Dostaję komunikat "XML zapisany" w dzienniku, ale utworzony plik jest całkowicie pusty.

0
oren 13 marzec 2021, 10:30

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Jego łatwość. Musisz dołączyć element do roota na końcu metody. Po pierwsze wkładka wymaga danych w elemencie. W końcu dołącz element do korzenia.

XmlDocument xmlDoc = new XmlDocument();
XmlElement root = xmlDoc.CreateElement("root");
XmlElement element = xmlDoc.CreateElement("element");
XmlElement Name = new XmlElement("name string")

element.Add(Name); // add Name to element
root.AppendChild(element); // add element to root
xmlDoc.AppendChild(root); // add root to document

xmlDoc.Save(path);
if (File.Exists(path))
Debug.Log("xml saved");
0
Никита 13 marzec 2021, 10:20