Chcę potwierdzić Weryfikację SSL, jeśli wartości na pakiecie to YES i pomiń walidacja, jeśli wartości są NO.

I robię tę linię kodu, aby uzyskać wartość z wiązki głównej

 bool enablePinning = [[NSBundle mainBundle] objectForInfoDictionaryKey:@"SSL_PINNING_ENABLED"];

Problem polega na

SSL_PINNING_ENABLED value

-1
Aland Samuel 13 marzec 2021, 12:05

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź
BOOL enablePinning = [[[NSBundle mainBundle] objectForInfoDictionaryKey:@"SSL_PINNING_ENABLED"]
                       boolValue];

bool i BOOL nie są tym samym. W objc, chcesz tutaj BOOL. Wartość powrotowa objectForInfoDictionaryKey jest number, który następnie musisz rozpakować z -boolValue.

3
Rob Napier 13 marzec 2021, 21:18