Hej chłopaki, jak by to było napisane? Nie wiem, jak pisać, gdzie pokazuje, że miesiące są dodawane małymi literami.

Wiem, jak pokazać obecny miesiąc w małych literach, ale nie przyszłość.

To właśnie zrobiłem do tej pory.

SELECT  current_date, to_char (current_date, lower ('month')), add_months (current_date, 4) 

Z Dual.

1
nick 22 listopad 2020, 02:13

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Wydaje się, że chcesz:

SELECT sysdate, 
    to_char (sysdate, 'month'), 
    to_char(add_months(sysdate, 4), 'month') 
from dual

Oracle's to_char() podąża za obudową w specyfikatorze formatu. Tak specyfikator 'month' daje pełną nazwę miesiąca we wszystkich małych literach, podczas gdy 'Month', na przykład dałaby pierwszą literę miesiąca w kapitale.

Należy pamiętać, że wynik to_char(... 'month') jest właściwy wyściełany znakami przestrzennymi. Jeśli chcesz tego uniknąć, zamiast tego użyj 'fmmonth'.

0
GMB 21 listopad 2020, 23:15