Stworzyłem sklep MOBX (reaguj rodzime projekt) i aktualizując wartość przycisku przycisku. Stan pomyślnie aktualizuje wyświetlany w dzienniku konsoli, ale dom nie renderowania z zaktualizowanym stanem.

Większość odpowiedzi na tak jest trochę przestarzałe, ponieważ zalecają dodawanie @observable w odpowiednich miejscach, ale najnowsze doktorze MOBX mówią, aby użyć innej składni z {X1}}.

( edytuj : Codesandbox , dzięki czemu można zobaczyć w domu

Oto moja aktualna konfiguracja:

Store.js

import { makeAutoObservable, observable } from "mobx";

export class ChooseTea {
 tea;

 constructor() {
  makeAutoObservable(this, {
   tea: observable,
  });
 }

 selectTea = (tea) => {
  this.tea = tea;
 };
}

Home.js

import { ChooseTea } from "../data/store";
import { observer } from "mobx-react";

export const Home = observer(() => {
 const store = new ChooseTea();

 const handleChildChoose = (tea) => {
  store.selectTea(tea); // value passed to store
  console.log(store.tea); // successfully logs the new chosen tea
 };

 return (
  <View style={styles.container}>
   <Text>You love {store.tea}</Text> // does not update on new tea chosen
   <View style={styles.teaCardContainer}>
    {teaData &&
     teaData.map((teaObj) => (
      <TeaCard
       id={teaObj.id}
       teaData={teaObj}
       key={teaObj.id}
       strength={teaStrength * 2}
       handleChoose={handleChildChoose}
      />
     ))}
   </View>
  </View>
 );
});

Teacard.js.

function TeaCard({ teaData, handleChoose }) {
 const handleClick = (tea) => {
  handleChoose(tea); // value passed to parent component (Home.js)
 };

 return (
  <View>
   <View>
    <Text>{teaData.name}</Text>
   </View>
   <Rating count={teaData.rating} />
   <Button
    title="Choose"
    onPress={() => handleClick(teaData.name)}
    color={AppStyles.colour.secondary}
    />
  </View>
 )
}
0
crevulus 15 marzec 2021, 11:52

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Ta linia jest problemem:

const store = new ChooseTea();

Odtwarzasz sklep z każdym renderowaniem. Twój komponent reaguje na zmiany, rozpoczyna renendator, ale wtedy nowy sklep jest tworzony, a tea nie jest tam domyślnie wybrany. Więc zmieniasz dane w starym sklepie, ale następnie użyj danych z nowo utworzonych.

Co możesz zrobić, to używać useState lub useMemo dla sklepu, tak jak:

const [store] = useState(() => new ChooseTea());

Musisz także zdefiniować wszystkie swoje nieruchomości, nie zadziała inaczej (lub przynajmniej bez Dodatkowa konfiguracja):

export class ChooseTea {
 // Use null or empty string "", for example
 tea = null;

 constructor() {
  makeAutoObservable(this);
 }

 selectTea = (tea) => {
  this.tea = tea;
 };
}

Codesandbox

1
Danila 15 marzec 2021, 13:47