Wykonałem ten kod

 db.courses.find({isPublished: true , tags: "backend"} , {name: 1 , author:1}).sort({name: 1})

W Mongodb Shell i dał mi wymagane wyjście. Teraz próbuję wykonać ten sam kod używający mangusta i daje mi to

[
 model {
  '$__': InternalCache {
   strictMode: true,
   selected: [Object],
   shardval: undefined,
   saveError: undefined,
   validationError: undefined,
   adhocPaths: undefined,
   removing: undefined,
   inserting: undefined,
   version: undefined,
   getters: {},
   _id: 5a68fde3f09ad7646ddec17e,
   populate: undefined,
   populated: undefined,
   wasPopulated: false,
   scope: undefined,
   activePaths: [StateMachine],
   pathsToScopes: {},
   ownerDocument: undefined,
   fullPath: undefined,
   emitter: [EventEmitter],
   '$options': true
  },
  isNew: false,
  errors: undefined,
  _doc: {
   _id: 5a68fde3f09ad7646ddec17e,
   name: 'ASP.NET MVC Course',
   author: 'Mosh'
  },
  '$init': true
 },
 model {
  '$__': InternalCache {
   strictMode: true,
   selected: [Object],
   shardval: undefined,
   saveError: undefined,
   validationError: undefined,
   adhocPaths: undefined,
   removing: undefined,
   inserting: undefined,
   version: undefined,
   getters: {},
   _id: 5a68fdc3615eda645bc6bdec,
   populate: undefined,
   populated: undefined,
   wasPopulated: false,
   scope: undefined,
   activePaths: [StateMachine],
   pathsToScopes: {},
   ownerDocument: undefined,
   fullPath: undefined,
   emitter: [EventEmitter],
   '$options': true
  },
  isNew: false,
  errors: undefined,
  _doc: {
   _id: 5a68fdc3615eda645bc6bdec,
   name: 'Express.js Course',
   author: 'Mosh'
  },
  '$init': true
 },
 model {
  '$__': InternalCache {
   strictMode: true,
   selected: [Object],
   shardval: undefined,
   saveError: undefined,
   validationError: undefined,
   adhocPaths: undefined,
   removing: undefined,
   inserting: undefined,
   version: undefined,
   getters: {},
   _id: 5a68fdd7bee8ea64649c2777,
   populate: undefined,
   populated: undefined,
   wasPopulated: false,
   scope: undefined,
   activePaths: [StateMachine],
   pathsToScopes: {},
   ownerDocument: undefined,
   fullPath: undefined,
   emitter: [EventEmitter],
   '$options': true
  },
  isNew: false,
  errors: undefined,
  _doc: {
   _id: 5a68fdd7bee8ea64649c2777,
   name: 'Node.js Course',
   author: 'Mosh'
  },
  '$init': true
 },
 model {
  '$__': InternalCache {
   strictMode: true,
   selected: [Object],
   shardval: undefined,
   saveError: undefined,
   validationError: undefined,
   adhocPaths: undefined,
   removing: undefined,
   inserting: undefined,
   version: undefined,
   getters: {},
   _id: 5a68fe2142ae6a6482c4c9cb,
   populate: undefined,
   populated: undefined,
   wasPopulated: false,
   scope: undefined,
   activePaths: [StateMachine],
   pathsToScopes: {},
   ownerDocument: undefined,
   fullPath: undefined,
   emitter: [EventEmitter],
   '$options': true
  },
  isNew: false,
  errors: undefined,
  _doc: {
   _id: 5a68fe2142ae6a6482c4c9cb,
   name: 'Node.js Course by Jack',
   author: 'Jack'
  },
  '$init': true
 }
]

Chociaż daje mi wymagane dane wyjściowe wraz z dodatkowymi nie zrozumiałymi rzeczami, które sprawia, że nie odczytany

 const mongoose = require("mongoose"); 


const fun = async() => {

  await mongoose.connect("mongodb://localhost:27017/Exercise"); 

  const schema = mongoose.Schema({
    name: String , 
    author: String , 
    tags: [String] ,
    date: Date , 
    isPublished: Boolean , 
    price: Number 
  }); 

  const Course = mongoose.model("Course" , schema); 

  const result = await Course.find({isPublished: true
    , tags: "backend"})
    .sort({name: 1 })
  .select({name: 1 , author: 1 }); 

  console.log(result); 

}
fun();
0
Ashish Ashok Kumar Singh 26 luty 2021, 12:20

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Musisz konwertować model Mongoose do obiektu.

Możesz konwertować na obiekt za pomocą funkcji Lean ().

const result = await Course.find({isPublished: true
    , tags: "backend"})
    .sort({name: 1 })
  .select({name: 1 , author: 1 })
.lean()

Ponadto można to zrobić w inny sposób, jak,

let result = await Course.find({isPublished: true
    , tags: "backend"})
    .sort({name: 1 })
  .select({name: 1 , author: 1 })
result = result.map(r => r.toObject())
0
Vikas Keskar 26 luty 2021, 09:24