Używam tego polecenia:

tfjs.converters.save_keras_model(model,'jsmodels')

Ale dostaję plik model.json i 3 wagi

group1-shard1of3.bin
group1-shard2of3.bin
group1-shard3of3.bin

I chcę uzyskać tylko jeden plik .bin, jak mogę to zrobić?

1
Alexander 14 marzec 2021, 02:15

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Nie jestem pewien, czy jest to możliwe przy użyciu save_keras_model, ale z linii poleceń z tensorflowjs_converter zrobiłbym następujący. Gdzie określisz --weigth_shard_size_bytes, aby być wielkością masz modelu. Jeśli twój model jest i = 30 MB, a następnie ustawienie go na 30000000 bytes spowoduje, że jeden plik group1-shard1of1.bin.

tensorflowjs_converter --input_format keras --weight_shard_size_bytes 30000000 'model.h5' 'output_dir'
1
yudhiesh 14 marzec 2021, 12:27