Pracuję nad projektem ASP.NET Core 5.0, który ma usługę, która uzyskuje dostęp do interfejsu API. W oparciu o poniższy kod, spodziewałbym się, że httpclient dostarczył do konstruktora Toornamentervice, aby zawierać ...

2
Nicolas Van Damme 15 marzec 2021, 19:34

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Usuń tę linię: services.AddTransient<ToornamentService>();

Kiedy zadzwonisz AddHttpClient, wstrzyknie usługę dla Ciebie jako przejściowy.

Więc co robisz, jest jeszcze dwa razy. A ponieważ twój zastrzyk przejściowy jest ostatnim wstrzyknięciem, który ma pierwszeństwo przed wstrzyknięciem AddHttpClient.

3
Andy 15 marzec 2021, 16:47