Porównywanie wartości w Mono<Integer> a i Mono<Integer> b, jeśli wartość w Mono<Integer> a jest większa, chcę rzucić błąd.

Mono<Integer> a = getA();
Mono<integer> b = getB();

if(a > b) {
 throw new RuntimeException();
}
2
HooMin.Lee 13 marzec 2021, 19:35

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź
Mono<Integer> a = Mono.just(12);
Mono<Integer> b = Mono.just(10);

a.zipWith(b)
  .doOnNext(tuple -> {
    if (tuple.getT1() > tuple.getT2()) {
      throw new RuntimeException();
    }
  }).subscribe();
2
Alan Rusnak 13 marzec 2021, 17:09