Używam googletransLate () z arkuszami, aby przetłumaczyć pewną zawartość w różnych językach. W tych treściach mamy jakieś haczyki [], które nie muszą tłumaczyć. Przykład: [nazwa użytkownika] spojrzał na ...

0
Tristan B 15 marzec 2021, 15:21

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Edytuj (zgodnie z Komentarz)

Musisz owinąć formułę w IFERROR

=IFERROR(REGEXREPLACE(GOOGLETRANSLATE(K2,"en","es"),"\[.*\]",REGEXEXTRACT(K2,"\[.*\]")),
             GOOGLETRANSLATE(K2,"en","es"))

Oryginalna odpowiedź

Spróbuj wykonać następujące czynności

=REGEXREPLACE(GOOGLETRANSLATE(K2,"en","es"),"\[.*\]",REGEXEXTRACT(K2,"\[.*\]"))

enter image description here

(Dostosuj formułę zgodnie z lokalami)

Zastosowane funkcje:

1
marikamitsos 15 marzec 2021, 15:07