Próbuję zainstalować Pywin32 w środowisku wbudowanym Pythonie 3,9 X64 (w systemie Windows 10). Prace instalacyjne, ale import nie powiedzie się.

Kroki ku reprodukcji:


mkdir embed
unzip python-3.9.0-embed-amd64.zip embed
python -m pip install --target embed pywin32

cd embed
python
import win32api

1
Ruediger Jungbeck 22 listopad 2020, 15:04

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Instalowanie biblioteki na inną ścieżkę pomaga:


mkdir embed
unzip python-3.9.0-embed-amd64.zip embed
python -m pip install --target embed\lib\site-packages pywin32

cd embed
python
import site
site.addsitedir("lib/site-packages")

import win32api

Mam na ten temat: https://github.com/mhammond/pywin33/issues/ 1618.

1
Ruediger Jungbeck 3 grudzień 2020, 17:17