Używam autohotkey, aby wyświetlić aktualną datę. Oto kod:

:*C:]d::  ; This hotstring replaces "]d" with the current date and time via the commands below.
FormatTime, CurrentDateTime,, yyyy‑MM‑dd ‒ HH'H'mm '(UTC+1)' ; It will look like 2005-01-09 15H53 (UTC+1)
SendInput %CurrentDateTime%
return

Ale wynik brakuje "+", używałem "` "lub" ", zarówno nie VROG.

Dziękujemy, Pro Pomoc. Dobry dzień i długie i szczęśliwe życie.

0
Gaz-mên Arifi 21 listopad 2020, 19:06

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Użyj Tekst Tryb Wyślij.

:*C:]d::  ; This hotstring replaces "]d" with the current date and time via the commands below.
    FormatTime, CurrentDateTime,, yyyy‑MM‑dd ‒ HH'H'mm '(UTC+1)' ; It will look like 2005-01-09 15H53 (UTC+1)
    SendInput, {Text}%CurrentDateTime%
return

Ponadto, jeśli chcesz porzucić dziedzicą składnię AHK, zrobisz to:

:*C:]d::
    FormatTime, CurrentDateTime, , % "yyyy‑MM‑dd ‒ HH'H'mm '(UTC+1)'"
    SendInput, % "{Text}" CurrentDateTime
return
0
0x464e 21 listopad 2020, 19:12