Teraz walczę z tym, szukałem innych podobnych pytań, ale nie byłem jeszcze w stanie znaleźć odpowiedzi na mój problem. Chcę zmienić obraz w moim pasku nawigacyjnym, gdy najeżdżam nad linkiem poniżej mojego obrazu.

To jest mój pasek nawigacyjny, gdy nie unoszę się na przykład przez link "Home".

enter image description here

I to właśnie chcę się dzieje, gdy najeżdżam nad linkiem "Home"

Każda pomoc byłaby bardzo mile widziana!

enter image description here

* {
 box-sizing: border-box;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

body {
 font-size: 18px;
 font-family: 'Poppins';
}

li, a {
 text-decoration: none;
 color: white;
}

ul {
 list-style: none;
}

.navbar {
 display: flex;
 flex-direction: row;
 width: 100%;
 justify-content: center;
 align-items: center;
 margin-left: 2em;
 padding-top: 2em;
}

.navlink::before {
 content: "";
 position: absolute;
 width: 50px;
 height: 5px;
 background-color: #703FFF;
 margin-top: 120px;
 margin-left: 2px;
 border-radius: 10px;
}

.navlink:nth-last-child(2)::before {
 margin-left: 20px;
}

.navlink:last-child::before {
 margin-left: 15px;
}

.navlink {
 display: flex;
 flex-direction: column;
 margin-right: 2.5em;
}

.navlink img {
 width: 3em;
 align-self: center;
}

/* Portfolio link */
.navlink:nth-last-child(3) {
 margin-right: 2em;
}

/* contact link */
.navlink:last-child {
 margin-left: -1em;
}

.navlink a{
 align-self: center;
 margin-top: 2em;
 text-transform: uppercase;
 font-weight: 600;
 font-size: 16px;
}

.new-wave {
 background: url("../images/Nav_Wave.png") center center/cover no-repeat;
 height: 110vh;
}
<div class="new-wave">
  <div class="navbar">
    <div class="navlink">
     <img src="images/home_dark.png" alt="">                                          
     <a href="#">home</a>

    </div>
     <div class="navlink">
     <img src="images/about_dark.png" alt="">
      <a href="#">about</a>
    </div>
    <div class="navlink">
     <img src="images/skills_dark.png" alt="">
     <a href="#">skills</a>
    </div>
    <div class="navlink">
     <img src="images/portfolio_dark.png" alt="">
     <a href="#">portfolio</a>
    </div>
    <div class="navlink">
     <img src="images/contact_dark.png" alt="">
     <a href="#">contact</a>
    </div>
   </div>
  </div>
0
Greger 21 listopad 2020, 02:33

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Możesz użyć JavaScript, aby zmienić IMG SRC po najechaniu nad linkiem. I ustaw go, gdy wyjdziesz.

Najpierw podaj swoje elementy ID:

<img id ="home-img"src="images/home_dark.png" alt="">                                          
<a id ="home" href="#">home</a>

Następnie słuchaj wydarzeń:

document.getElementById("home").onmouseenter = function() {
 document.getElementById("home-img").src = "other/img.png"
}
document.getElementById("home").onmouseleave = function() {
 document.getElementById("home-img").src = "images/home_dark.png"
}
1
Arthur Pereira 20 listopad 2020, 23:59