Edytuj: Pytanie mocno edytowane do wąskiego ostrości pytania

Próbuję wyodrębnić nieskompresowany klucz publiczny z secp256k1::key::PublicKey struktury.

W zależności od tego, który formatowanie drukowania używam, otrzymuję skompresowany lub nieskompresowany klucz.

Jak zaobserwowano przez to Pytanie, nieskompresowane Kluczem jest hex- (lub bajt) odwrócony (widać, że odwrotna wersja skompresowanej jest początkiem nieskompresowanej wersji).

Nie wiem, jak wyodrębnić klawisz 64 bajtów (odwrócony) z struktury, aby go manipulować. Jeśli spróbuję użyć metody .serialize() na kluczu publicznym, zwraca kromkę 33-bajtową skompresowanego klucza, a nie klucz publiczny.

Czy ktoś wie, jak wyodrębnić i manipulować klawiszem 64 bajtu z struktury?

Fragment kodu poniżej:

//Calculate BIP32 Extended Public Key and Public Key
let ex_pub_key = ExtendedPubKey::from_private(&secp, &ex_priv_key);
  println!("Compressed Public Key: {}", ex_pub_key.public_key.key);
  //returns the 33-byte: 
  //03a593ae00ed6b402c801d2a2edca9f5c057f2be7327e3d81c5747df058e169cd5
  
  println!("Uncompressed Public Key: {:?}", ex_pub_key.public_key.key); 
  //returns the 64-byte struct:
 //PublicKey(d59c168e05df47571cd8e32773bef257c0f5a9dc2e2a1d802c406bed00ae93a57d95dc0fa554e33bda9c7cd87e4b8e8b788b759c0bb1160bb803240468d0e559)
  
//Serializing the key returns the compressed version of the key
let serialized_key = public_key.serialize();
  println!("Serialized Key: {:?}", serialized_key);
  //returns the 33-byte slice:
  //[3, 165, 147, 174, 0, 237, 107, 64, 44, 128, 29, 42, 46, 220, 169, 245, 192, 87, 242, 190, 115, 39, 227, 216, 28, 87, 71, 223, 5, 142, 22, 156, 213]

0
Isambard_FA 26 luty 2021, 12:55

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Po wielu badaniach odkryłem, że istnieje prosty sposób na wyodrębnienie nieskompresowanego klucza publicznego za pomocą metody serialize_uncompressed() na kluczu publicznym, który jest częścią tego samego secp256k1 skrzynia.

Zapewnia to wyjście 65 bajtów, gdzie należy upuścić pierwszy bajt, aby utworzyć poprawny 64-bajtowy klucz publiczny.

0
Isambard_FA 11 marzec 2021, 18:56