Według https://docusaurus.io/docs/en/publishing#using- TRAVIS-CI Aby użyć Travis CI do wykonywania ciągłych wdrażania stron Github, musisz " idź do https://github.com/settings/tokens i generuj nowy osobisty token dostępu ".

Kiedy robię, jestem prezentowany z grupą "SCOPES", aby wybrać:

enter image description here

Które powinienem wybrać? Gdybym musiał zgadnąć, zgaduję, że repo "SCOPES"?

0
neubert 22 listopad 2020, 08:48

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Wybrałem wszystkie "zakresy Repo" i wydaje się działać poprawnie.

Będzie fajnie, jeśli dokumentacja wspomniała, które zasady były potrzebne, ale cokolwiek

0
neubert 3 grudzień 2020, 21:35