Mam stół i chcę górny wiersz i pierwszą kolumnę jako nagłówki (wiersz tytułowy i kolumny) dla tabeli. Mam zdjęcie tego, czego chcę i kod DPT poniżej:

Picture of what I want


Kod dput poniżej:

structure(c("TIDM", "12m yield", "Net assets (fund)", "Currency (prices)", 
"12m yield", "XDGU", "3.89", "1,287.40", "USD", "3.89", "AT1D", 
"5.48", "485.934", "GBP", "5.48", "PRFD", "4.63", "141.309", 
"USD", "4.63", "PRFP", "4.63", "141.309", "GBP", "4.63"), .Dim = c(5L, 
5L), .Dimnames = list(c("V1", "V2", "V3", "V4", "V5"), NULL))
0
Brian D 21 listopad 2020, 11:17

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Możesz użyć :

#Convert to dataframe if needed
df <- data.frame(df)
#Add rownames
rownames(df) <- make.unique(df[, 1])
#Add column names
colnames(df) <- df[1, ]
#We remove data from 1st row and 1st column
df <- df[-1, -1]
df

#           XDGU  AT1D  PRFD  PRFP
#12m yield       3.89  5.48  4.63  4.63
#Net assets (fund) 1,287.40 485.934 141.309 141.309
#Currency (prices)   USD   GBP   USD   GBP
#12m yield.1      3.89  5.48  4.63  4.63

Używamy make.unique, aby utworzyć unikalne nazwy, ponieważ nie możemy mieć duplikatów wiec w danych. Możesz usunąć 1 listę, jeśli chcesz zachować dane jako matryca.

1
Ronak Shah 21 listopad 2020, 08:21