Lub innymi słowy, stript the YouresPeed = NoScript z dowolnego URL i 301 do tej samej wersji bez plików? ..

0
Nick 15 marzec 2021, 17:51

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Możesz użyć następującej reguły do parametru zapytania {X0}} z adresów URL:

RewriteEngine on

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^PageSpeed=noscript$ [NC]
RewriteRule .* %{REQUEST_URI}? [L,R=301]
1
Amit Verma 15 marzec 2021, 15:05