Próbuję przesłać plik do Lavel, ale nie mogę tego zrobić. Kiedy robię $request->images dostaję ciąg z nazwą mojego pliku. Wykonałem również kilka nieudanych testów takich jak poniżej:

Mój widok:

<input type="file" name="images" class="form-control">
 @if ($errors->has('images'))
  <span class="invalid-feedback"> {{ $errors->first('images') }} </span>
  @endif

 <button type="submit" class="btn btn-primary">Envoyez l'annonce !</button>

Mój kontroler:

public function store(Request $request)
  {
    // $this->validate($request, [
    //   'title' => ['required', 'string', 'max:32'],
    //   'description' => ['required', 'string'],
    //   'price' => ['required'],
    //   'localisation' => ['required'],
    //   'images' => ['required', 'image']
    // ]);
    //dd($request->input('images'));
    if ($request->hasFile('images')) {
      dd('File ok');
    } else {
      dd("File not ok");
    }
    $image= $request->file('images');
    $imageName= Str::random(40);
    $image->move('images/products', $imageName);

    Ad::create([
      'title' => $request->title,
      'description' => $request->description,
      'price' => $request->price,
      'localisation' => $request->localisation,
      'images' => $imageName
    ]);

    return back()->with('success', 'Félicitation, votre annonce à bien été postée.');
  }

Wynik jest zawsze taki sam: File not ok.

0
Florian Kamps 21 listopad 2020, 18:50

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Upewnij się, że dodałeś typ szyfrowania w formularzu

 enctype="multipart/form-data"
1
Mudit Gulgulia 21 listopad 2020, 18:05