Chcę Visual Studio 2019 w systemie Windows 10, aby zawsze uruchomić jako administrator z ikony paska zadań . Muszę uruchomić kilka rozwiązań jako administratora, więc admin powinien być domyślny.

Uwaga: Chcę uruchomić tylko 1 rozwiązanie bez uprawnień administracyjnych. W tym 1 rozwiązaniu, korzystając z listy ostatnich rozwiązań z ikony paska zadań działa dobrze.

Związane z:

0
Super Jade 25 luty 2021, 22:32

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Chcę Visual Studio 2019 w systemie Windows 10, aby zawsze uruchomić jako administrator z ikony paska zadań .


Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Visual Studio na pasku zadań lub skrótu na pulpicie> Kliknij prawym przyciskiem myszy Visual Studio 2019> Właściwości> Zaawansowane ...> Uruchom jako Administrator> OK> Zastosuj

Teraz, gdy otwierasz Visual Studio z paska zadań, powinieneś zobaczyć admin w prawym górnym rogu!

ADMIN in the upper-right corner

0
Super Jade 25 luty 2021, 19:32