Gradle Build nie może zawierać dynamicznego modułu funkcji, gdy minify jest włączony z tym błędem

FAILURE: Build failed with an exception.

* What went wrong:
Execution failed for task ':pal-phonepe-application:mergeInsidePhonePeStageInternalClasses'.
> A failure occurred while executing com.android.build.gradle.internal.tasks.Workers$ActionFacade
   > Too many entries (66530)

Działa dobrze, jeśli minify jest wyłączone ..

0
Tushar Saha 16 luty 2021, 09:25

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Wreszcie znalazłem odpowiedź. Problem z zipflinger jest wewnętrznie używany przez narzędzia do budowy Android do pakietu APK.

Rozwiązaniem jest przeniesienie do Android Gradle Plugin V4.0.0 +. Pracował dla mnie.

0
Tushar Saha 8 marzec 2021, 11:18