Według Ten przewodnik:

Dostęp do API> Definicje Endpoint> Tune (Wybierz kartę)

Post /v3/logs/advertisers/ADVERTISER_ID/exports/
Host: api.mobileapptracking.com/ na adres

Nagłówek

Content-Type i Access-Token są ustawione normalnie

Po uruchomieniu pojawia się następujący błąd:

{
. "Błąd": {
"Wiadomość": "Uwierzytelnianie nie powiodło się!",
"KOD": 400
}
. }

Jaka jest przyczyna tego komunikatu o błędzie?

0
backum 23 listopad 2020, 11:50

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Dzieje się tak, gdy wywołanie API wywołanie za pomocą zestawu do tokenu dostępu na poziomie aplikacji. Robiąc żądanie API, upewnij się, że zamiast tego korzystasz z tokena dostępu do poziomu organizacji.

0
Kartik Shandilya 23 listopad 2020, 17:49