Używam kubernetes, aby wdrożyć moją aplikację na minikube. Po wdrożeniu za pomocą polecenia

minikube service helloworld-all-service --url

Który pokazuje niektóre URL, aby uzyskać dostęp do aplikacji. Coś jak

http://192.168.49.2:32474

Miałem uzyskać dostęp do tej aplikacji z innej maszyny w tej samej sieci. Próbowałem port-forwarding

kubectl port-forward service/helloworld-all-service 8080:8080

Pozwoliło mi uzyskać dostęp do aplikacji za pomocą localhost:8080/myApp. Ale kiedy próbowałem używać mojego systemu IP, nie działa 10.14.77.88:8080/myApp. Co robię źle

0
Pranjal Doshi 23 listopad 2020, 08:15

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Zwykle port jest związany wyłącznie z lokalem, aby udostępnić również na adres zewnętrzny, musisz określić adres wiązania (0.0.0.0 wiąże się ze wszystkimi interfejsami na maszynie):

kubectl port-forward --address 0.0.0.0 service/helloworld-all-service 8080:8080
2
Henry 24 listopad 2020, 13:18