Próbuję wyświetlić przycisk tylko wtedy, gdy liczba słów jest większa niż 200 na przykład: jeśli użytkownik pisze blog o więcej niż 200 znaków, pojawia się przycisk, który prowadzi do kompletnego stanowiska. A jeśli jest to mniej niż 200, przycisk nie powinien tam być

Klinię kod

    <p class="article-content">{{ post.content|slice:":200" }}</p>
    <a class="btn btn-primary" href="{% url 'post-detail' post.id%}">Read More &rarr;</a>

Ale w powyższym kodzie przycisk jest wyświetlany nawet z blogami mniej niż 200 słów

0
Areeba Akhtar 23 listopad 2020, 11:35

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Możesz wykonać {%, jeśli post.content | Długość> 200%} i umieść swój przycisk wewnątrz

Coś takiego :

<p class="article-content">{{ post.content|slice:":200" }}</p>
{% if post.content|length > 200 %}
<a class="btn btn-primary" href="{% url 'post-detail' post.id%}">Read More &rarr;</a>
{% endif %}
0
Eric Martin 23 listopad 2020, 09:02