Próbuję wykonać etap tylko wtedy, gdy istnieje funkcja:

if (binding.variables.containsKey(functionName)){
  stage ("execute") {
   script{
    "${functionName}"(config)
   }
  }
 }

Problem polega na tym, że wiązanie Czy istnieje sposób sprawdzenia, czy zdefiniowana jest funkcja?

0
Lior Lew 15 luty 2021, 12:11

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

MetodeNotFound to sprawdzony wyjątek w hierarchii wyjątku i trudno wychwytywać w przepływie Groovy lub Java z blokiem try..catch, więc trudno jest osiągnąć swój cel

enter image description here

Jeśli metoda lub DSL nie jest zdefiniowana w Jenkins, Jenkins za pośrednictwem wyjątku podczas analizowania skryptu lub deklaratywnego rurociągu - w takim przypadku nie sądzę, nie myślę, że możesz go uchwycić

1
Samit Kumar Patel 18 luty 2021, 22:35