Utknąłem na pobieranie danych z wiadra AWS S3, mam następną ścieżkę:

s3://hcp-openaccess/HCP_1200/996782/MNINonLinear/Results/rfMRI_REST1_LR/rfMRI_REST1_LR_hp2000_clean.nii.gz

I potrzebuję tego pliku rfMRI_REST1_LR_hp2000_clean.nii.gz dla wszystkich 1200 przedmiotów, tutaj na ścieżce jest 996782. Więc powinienem iterować z * w {x2}}

Oto polecenie, które próbowałem uruchomić, bez wyniku:

aws s3 sync s3://hcp-openaccess/HCP_1200/ ./Test --include "*_hp2000_clean.nii.gz" --include="*MNINonLinear/Results/rfMRI_REST1_LR/" --include="*/"  --exclude="*"

Wygląda na to, że popełniam błąd --include i --exclude Filtr. Jak powinno być dla tego zapytania?

1
PatrickHellman 21 listopad 2020, 12:22

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Powinno działać:

aws s3 sync s3://hcp-openaccess/HCP_1200 ./Test --exclude="*" --include="*MNINonLinear/Results/rfMRI_REST1_LR/*" 
2
Marcin 21 listopad 2020, 10:23