Po prostu odkrywam podpisane adresy URL w S3 i chciałem wiedzieć, czy możliwe jest generate pre-signed URL from console zamiast korzystać z SDK?

Czy jest też sposób na set a time-limit for the expiration of pre-signed URL from console, based on few other post on stack the default time limit is 7 days, how to override this value?

1
Jatin Mehrotra 21 listopad 2020, 07:00

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

O ile ta data nie. W konsoli WWW nie ma opcji, aby wygenerować adres URL znaku.

I na drugie pytanie; Tak, możesz zastąpić domyślnego wygaśnięcia URL za pomocą SDK.

Przykład CLI AWS:

aws s3 presign s3://<bucket-name>/<file-name> --expires-in <seconds>

Dokumentacja AWS CLI.

2
Ivan Carcamo 21 listopad 2020, 04:41