Chcę zmienić wysokość cylindra w Open3D. Czy to możliwe? Jeśli tak, jak mogę kontynuować? Używam open3d-python==0.7.0.0.

import open3d as o3d
cylinder = o3d.geometry.create_mesh_cylinder()
# ...
# doing something and then update here:

Dzięki!

0
Chayma 12 marzec 2021, 20:33

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Nie ma bezpośredniego rozwiązania, pomysł jest użycie skalowania. Jednak dostarczona funkcja skalowania open3d.geometry.Geometry3D.scale, skalować obiekt wzdłuż 3 osi. Na szczęście możemy zaktualizować wierzchołki jako sugerowane Oto:

cylinder.vertices = o3d.utility.Vector3dVector(
np.asarray(mesh.vertices) * np.array([1., 1., 2.]) )
0
Chayma 13 marzec 2021, 17:50