Mam dataframe jak poniżej, chciałbym stworzyć nową kolumnę "sześć", tak że wartość tej kolumny zależy od wartości "drugiej", "trzecie", "naprzód", i ...

1
sirimiri 15 marzec 2021, 05:27

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Spróbujmy tego:

df['Six'] = df.replace({1:'1', 0:''}).apply(''.join, axis=1)

Wynik:

  First  Second Third  Forth  Fifth  Six
0  S1     1    0    0    0  S11
1  S2     1    1    0    0  S211
2  S3     1    1    0    0  S311
2
ashkangh 15 marzec 2021, 02:35

Można nawet spróbować metody pandy 'aggregate:

df['Sixth'] = df.replace({1: '1', 0:''}).agg(''.join, axis=1)
df
 First Second Third Fourth Fifth Sixth
0  s1    1   1    0   0  s111
1  s2    1   1    0   1 s2111
2  s3    0   1    0   0  s31
-2
ThePyGuy 15 marzec 2021, 02:44