Więc problem, który utrudniam, jest filtr wewnątrz formularza lekcji_Select, która znajdzie wszystkie lekcje związane z jego podręcznikiem, dzięki czemu można go zwrócić jako lista dla użytkownika do wyboru. Jestem dość zdezorientowany, ponieważ dostałem filtr do pracy klasy, ale filtr podręcznika ma mnie zakłopotany: s

Wszelkie wskazówki byłyby bardzo doceniane

class FooSelect(forms.Form):
  class Meta:
    model = Foos
    fields = ['foo_foo']
  
  def __init__(self,request,*args,**kwargs):
    super (FooSelect, self).__init__(*args,**kwargs)
    foo_chosen = request.session['foo']
    self.fields['textbook_lesson'] = forms.ModelChoiceField(queryset=FooS.objects.filter('foo.id' == foo_chosen))
0
garchompstomp 21 listopad 2020, 02:00

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Znalazłem moją odpowiedź. Problem polegał na tym, jak próbowałem użyć dostępu do atrybutów kluczy zagranicznych. Musiałem użyć "Code'Foo__title = Foo_chosen)" Kod "zamiast Nonensense, którego używałem w pytaniu. Znalazłem swoją odpowiedź tutaj: Rozwiązywanie problemów "Powiązane pole ma nieprawidłowy wyszukiwanie: ICONTONES" .

0
garchompstomp 3 grudzień 2020, 15:28