Bawiłem się z blazorową stroną klienta i mam kilka pytań dotyczących podstawowej konfiguracji projektu.

Czy powinienem popełnić wszystko w \Client\wwwroot\css\?

Zawiera dwa biblioteki

  1. Bootstrap 4
  2. Otwórz ICONONION.

Wyobrażam sobie, że są zarządzane przez pakiety Nuget, co oznacza, że powinny wyciągnąć wersję określoną podczas budowania?

Jak to wszystko działa?

1
Kolob Canyon 14 marzec 2021, 00:53

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Nie są to statyczne katalogi / pliki niepowiązane z dowolnymi pakietami Nuget. Są tylko to, co pochodzi z szablonu formatowania CSS. Więc nie .giTignore ich. Jest krótki artykuł Oto obejmujący CSS w Blazor, który pokazuje Cię Jeden ze sposobów utworzenia CSS w Blazor za pomocą SASS i obejmuje zasłonę na bazie komponentów CSS.

3
Shaun Curtis 14 marzec 2021, 12:07