Używam następującego kodu, aby zaktualizować kolekcję Firestore Cloud za pomocą strzałki / trzepotu.

 final _url = FirebaseFirestore.instance
      .collection('builders')
      .doc('builder id')
      .collection('projects')
      .doc();

await _url.set({'docId': _url.documentID});

To działało wcześniej, ale teraz pokazuje komunikat o błędzie:

DokumentId Gettera "nie jest zdefiniowany dla typu" DokumentReference ".

Czy ktoś może mi pomóc

0
Madhavan Swami 13 marzec 2021, 18:52

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

"DokumentId" jest teraz "ID"

1
Moo 13 marzec 2021, 15:55