Skonfiguruję Amazonmq z Rabbitmq i spróbuj użyć PIKA, aby połączyć się i publikować messsage:

    credentials = pika.PlainCredentials(MQUSER, MQPW)
    amqs_str='amqps://'+MQUSER+':'+MQPW + '@'+MQURL+':'+str(MQPORT)+'/%2F'
    parameters= pika.URLParameters(amqs_str)
    connection = pika.BlockingConnection(parameters)
    channel= connection.channel()
    channel.queue_declare(queue=MQ_QUEUE_NAME,durable=True)

Będzie to działać, ale utworzona kolejek jest klasyczna, a rozumiem Quorum jest znacznie lepszy w serwerze Multi-Node Rabbitmq. Przeszukuję dokumentację PIKA https://pika.readthedoc.io/pl /0.0.0/modules/channel.html ale nie może znaleźć żadnych ustawień, aby ustawić kolejkę typu Quorum. Czy ktoś może poradzić?

1
desmond 22 listopad 2020, 17:43

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Po prostu wypróbowałem go - działa, przekazując kumpel typu quorum, kiedy Wywołanie queue_declare.

Minimalny przykład pracy. Testowałem z obrazem Docker Rabbitmq: docker run -d --name rabbitMQ -p 5672:5672 -p 8080:15672 rabbitmq:3-management

import pika
con = pika.BlockingConnection(pika.ConnectionParameters("localhost"))
channel = con.channel()
channel.queue_declare(queue="test",durable=True,arguments={"x-queue-type": "quorum"})
1
Bierbarbar 13 styczeń 2021, 09:35