Robiłem to:

  const fn = new lambda.Function(this, "MyLambda", {
   runtime: lambda.Runtime.NODEJS_12_X,
   handler: "index.handler",
   code: lambda.Code.fromAsset(path.join(__dirname, "../lambda"), {
    exclude: ["cdk", "*.ts"],
   }),
  });

Ale AWS CDK doc oznaczył exclude jako przestarzałe bez dostarczania środków do wymiany. Czy jest teraz nowy mechanizm lub powinienem wymyślić własne rozwiązanie (np. Utwórz czysty folder)?

https://docs.aws.Amazon.com/cdk/api/latest/docs/@aws-cdk_aws-s3-assets.assetoptions.html#excludrespan-classapi-icon-api-icon-Depreated-titlethis-Pi-element. -Zakapisany - jego zastosowanie-nie-Zalecany% EF% B8% 8FSpan

0
evayly 22 listopad 2020, 14:20

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Nic, co musisz zrobić, wygląda na to, że istnieje wysiłek, aby przenieść klasy aktywów do rdzenia. Pakiet AWS-LAMBDA wykorzystuje ASSS-S3 Assetoptions Assetoptions, które nadal korzysta z kopiowania z aktywów i nie rdzeniowych kopiatywnych. Kiedy już nie zobaczysz tego ostrzeżenia.

https://github.com/aws/aws-cdk/pull/7708.

1
mschenke 23 listopad 2020, 19:32