Mam problem z ustawieniem właściwego kolejności osi X na wykresie rozproszonym. Jest kod:

df <- data.frame(first = c("a", "b", "c"),
    sec = c(1, 2, 3), stringsAsFactors = FALSE)

df$first <- factor(df$first, 
              levels = c("c", "a", "b"))
plot_ly() %>% 
 add_trace(x = df$first, y = df$sec, type = 'scatter', mode = 'lines', fill = 'tozeroy')

Output

Na kategoriach osi są dobrze sortowane poprawnie, ale wartości nie są. Czy masz jakieś pomysły, jak mogę to naprawić? Dzięki za pomoc!

1
Bartosz Stadnik 22 listopad 2020, 04:56

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Aby rozwiązać ten problem, konieczne jest ustalenie kolejności Dataframe na podstawie poziomów czynników:

df <- df[order(df$first),]

Myślę tylko o typ rozproszenia, należy wykonać, ponieważ wykres słupkowy działa dobrze bez dodawania powyższej linii.

0
Bartosz Stadnik 22 listopad 2020, 22:18