Kod: z kolekcji Importuj roztwór klasowy (obiekt): DEF kombinacji (jaźń, kandydaci, cel): Wynik = [] Unikalny = {} Kandydaci = Lista (zestaw (kandydatów)) Self ....

0
Mhcg233366 15 marzec 2021, 18:42

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Utwórz dict, aby mapować ciężary, masy liczenia według klucza z tej mapy i sumy:

weights = {X: x1, Y: y1}    
for i in sol:
    x = Counter(i)
    xsum = sum(counts * weights[key] for key, counts in x.items())
    print(x, xsum)
1
Jan Christoph Terasa 15 marzec 2021, 16:02