Ustawiam bazę danych RDS MySQL 5.6 jako niewolnik do zewnętrznego mistrza. Uruchamiam to

CALL mysql.rds_set_external_master(...);
CALL mysql.rds_start_replication;

W odniesieniu do rds_set_external_master, AWS mówi, że "Aby uruchomić tę procedurę, AutoCommit musi być włączony. " https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/mysql_rds_set_external_master.html

Ale czy mogę ustawić AutoComMIT, gdy rozpocząłem go z RDS_Start_plalization? Czy musi być włączony przez cały czas, że jest to niewolnik?

Co zrobić, jeśli zrobię RDS_STOP_Replication i RDS_Start_plalization ponownie (ale bez rds_set_external_master ponownie)?

Pytam, ponieważ będę włączył niewolnik do środowiska produkcyjnego, w którym AutoCommit musi być wyłączony. Byłoby miło, gdybym mógł poprawnie ustawiać wszystkie parametry przed wykonaniem przełącznika, więc nie muszę wziąć dodatkowego czasu, aby zmodyfikować DB i ponowne uruchomienie go podczas przestojów.

0
user984003 21 listopad 2020, 00:13

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

FYI, przełączyłem autoCommit na Off i działał dobrze. Być może dlatego, że bazy danych Slave była regularnym DB, a nie tylko do czytania, jak sugeruje AWS.

0
user984003 23 listopad 2020, 13:18