Wypróbowałem poniższy kod

  localPeerConnection.addTrack(await localStream)
  remotePeerConnection.ontrack = () => {
   const remoteStreamVideoElement = document.querySelector("#remoteStreamVideoElement")
   remoteStreamVideoElement.srcObject = localStream
   remoteStreamVideoElement.onloadedmetadata = () => remoteStreamVideoElement.play()
  }

Ale zwrócił ten błąd

TypeError: Argument 1 of RTCPeerConnection.addTrack does not implement interface MediaStreamTrack.

0
hackingtech home 21 listopad 2020, 15:14

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Musisz dodać utwór, a nie strumień. Odniesienie API i przykład można zobaczyć Oto.

localStream.getTracks().forEach(track => localPeerConnection.addTrack(track));
1
sipsorcery 21 listopad 2020, 12:21