Czy możemy uruchomić reagować z jsx bez instalacji kompilatora {x1}}?

0
Ahmed Raaj 22 listopad 2020, 10:15

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Nie, nie ma przeglądarek z kompilatorem JSX.

Źródło: HTTPS: //discuss.codecademy.com/t/are-there-any-browsers-with-a-jsx-ompiler-built-in/385750.

Możesz jednak użyć JSX bez reagowania: HTTPS: / /medium.com/better-programming/how-to-use-jsx-without-react-21d23346E5dc.

1
FastDeveloper 22 listopad 2020, 07:19