Próbuję uruchomić skrypt instalatora LITECART Bash znajduje się tutaj: https://github.com/litecart/installer/tree/master/cli Niestety, daje mi problem, gdy dodam wstępnie ustawione argumenty: ...

0
Frank Jance 15 marzec 2021, 07:28

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Skrypt nie zawiera case dla --document_root.

Próbować:

export document_root="/var/www/litecart/public_html"

./install.sh --db_server=localhost \
       --db_user=johndoe \
       --db_password=mycatsname \
       --db_database=mylitecartdb \
       --db_prefix=lc_

Zakładam, że w skrypcie jest więcej problemów.

1
Cyrus 15 marzec 2021, 04:44