Teraz robię projekt, używaj projektu Ramy Lavel. Czy mogę uruchomić funkcję procesu Symfony w kolejce?

use Symfony\Component\Process\Process;
use Symfony\Component\Process\Exception\ProcessFailedException;

W tej chwili chcę uruchomić pewne pochwalić za pomocą funkcji procesu Symfony

process = new Process("facebook-scraper --filename public/data/nintendo.csv --pages 5 nintendo");

Jeśli poza kolejką. Ten kod może uruchamiać sukces. Ale kiedy chcę ubiegać się w pracy w kolejce. to nie może.

Jak mogę uruchomić funkcję procesu Symfony wewnątrz kolejki na pracy Lavel.

0
ferdinand 22 listopad 2020, 21:47

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Myślę, że problemem jest ścieżki. Wymień wartość opcji --filename za pomocą ścieżki bezwzględnej (z /):

$path = public_path('data/nintendo.csv');

$process = new Process("facebook-scraper --filename {$path} --pages 5 nintendo");

...

...

I spróbuj użyć pełnej ścieżki do wykonywalnej ({x0}}). Możesz użyć which, aby go znaleźć.

Przykład:

$ which facebook-scraper       
/usr/bin/facebook-scraper
0
barny 21 luty 2021, 09:08