W Get_all_Staff () Chciałbym uzyskać listę personelu firmy na podstawie zdefiniowanych przez CNDitions, ale na przykład "roli! =" => "Biuro zarządzające", nie działa, a jeśli zmienię swoje miejsce w Kod, działa, ale drugi warunek nie będzie działał, co próbuję powiedzieć, to cała składnia są poprawne, ale wszystkie warunki nie działają w tym samym tiem.

public function get_all_staff($company_name)
{
  // $query = $this->db->get_where('user_login', array('company_name' => $company_name,'role !='=>'Manager','delete_flag'=>0,'role !='=>'Management Office' , 'role !='=>'Admin'));

  $query = $this->db->get_where('user_login', array('company_name' => $company_name,'role !='=>'Management Office','role !='=>'Manager','delete_flag'=>0 ,'role!='=>'Admin'));
  return $query->result();
}
0
Roxana Slj 23 listopad 2020, 08:58

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Spróbuj w ten sposób.

public function get_all_staff($company_name)
{
  $this->db->where('company_name', $company_name);
  $this->db->where('role !=', 'Management Office');
  $this->db->where('role !=', 'Manage');
  $this->db->where('role !=', 'Admin');
  $this->db->where('delete_flag', '0');
  
  return $this->db->get('user_login')->result_array();
  //if there is only one row then do it
  // return $this->db->get('user_login')->row_array();
}
0
Silverstar 23 listopad 2020, 06:44