Pracuję nad tym serialem Tutorial Vaadin.

https://www.youtube.com/watch?v=k-dxz1reidm&list=plcrrh9hgnalptt2vbuasrwqvkq-xe22h& ;index=11.11.

Wersja tekstowa: https://vaadin.com/learn/tutorials/modern-web-aps-with-spring-Boot-and-vaadin/vaadin-form-data-binding-and-validation?

Próbuję użyć wiązania, ale otrzymuję następujący błąd w moim terminalu:

2020-11-22 09:11:11.012  INFO 38103 --- [nio-8080-exec-2] c.vaadin.flow.spring.SpringInstantiator  : The number of beans implementing 'I18NProvider' is 0. Cannot use Spring beans for I18N, falling back to the default behavior
2020-11-22 09:11:11.373  INFO 38103 --- [nio-8080-exec-2] com.vaadin.validator.BeanValidator       : A JSR-303 bean validation implementation not found on the classpath or could not be initialized. BeanValidator cannot be used.

Więcej poniżej następnego:

Unable to create a Configuration, because no Bean Validation provider could be found. Add a provider like Hibernate Validator (RI) to your classpath.

Jak dodać Walidacja Bean dostawca? Pracuję z Vaadinem jako projekt Maven tak samo jak w samouczku.

1
Maiwand 22 listopad 2020, 12:00

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Rozwiązany przez dodanie następującej zależności

<dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-validation</artifactId>
</dependency>
4
Maiwand 22 listopad 2020, 09:28