Mam problem w walidacji Lavel 7. Jest dość dziwnie (dla mnie), ponieważ nawet nie użyłem unikalnej walidacji, użyłem wymaganej walidacji Jest to mój kod formularza

@extends('layouts.admin-app')

@section('content')
 <!-- Page Content -->
  <div id="page-content-wrapper">
    <!--NAVIGATION-->
    <nav aria-label="breadcrumb">
    <ol class="breadcrumb">
      <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Home</a></li>
      <li class="breadcrumb-item" aria-current="page">Tenant</li>
      <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">Crear</li>
    </ol>
    </nav>
    <!--END NAVIGATION-->
  

    <form action="{{ route('admin.tenant.create') }}" method="POST">
      @csrf
      <h2>Datos del cliente</h2>
      <div class="row">
        <div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-3">
          <div class="form-group">
          <label for="nameform">Nombre</label>
          <input type="text" name="name" class="form-control" placeholder="Nombre">
          @error('name')
              <span class="invalid-feedback" role="alert">
                <small>{{ $message }}</small>
              </span>
          @enderror
          </div>
        </div>
        <div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-3">
          <div class="form-group">
          <label for="middleform">Segundo nombre</label>
          <input type="text" name="middlename" class="form-control" placeholder="Segundo nombre">
          </div>
        </div>
        <div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-3">
          <div class="form-group">
          <label for="lastnameform">Apellido paterno</label>
          <input type="text" name="lastname" class="form-control" placeholder="Apellido paterno" required>
          @error('lastname')
                  <span class="invalid-feedback" role="alert">
                    <small>{{ $message }}</small>
                  </span>
          @enderror
          </div>
        </div>
        <div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-3">
          <div class="form-group">
          <label for="lastname2form">Apellido materno</label>
          <input type="text" name="msurname" class="form-control" placeholder="Apellido materno">
          @error('msurname')
                  <span class="invalid-feedback" role="alert">
                    <small>{{ $message }}</small>
                  </span>
          @enderror
          </div>
        </div>
        
      </div>
      <br>
      <div class="row">
        
        <div class="col-xs-4 col-sm-4 col-md-4">
        
          <div class="form-group">
            <label for="emailForm">Correo electrónico</label>
            <input type="email" class="form-control" id="emailForm" name="email" placeholder="name@example.com" required>
          </div> 
        </div>
        <div class="col-xs-4 col-sm-4 col-md-4">
        
        <div class="form-group">
          <label for="rutForm">Rut</label>
          <input type="text" class="form-control" id="rut" name="rut" required placeholder="ex. 1.111.111-1">
          @error('rut')
                  <span class="invalid-feedback" role="alert">
                    <small>{{ $message }}</small>
                  </span>
          @enderror
        </div> 
      </div>
      <div class="col-xs-4 col-sm-4 col-md-4">
        
        <div class="form-group">
          <label for="directionForm">Dirección</label>
          <input type="text" class="form-control" id="directionForm" name="direction" required>
          @error('direction')
                  <span class="invalid-feedback" role="alert">
                    <strong>{{ $message }}</strong>
                  </span>
          @enderror
          <small id="directionHelp" class="form-text text-muted">Nombre de calle y número. Ej. Av.Vicuña Mackenna 333.</small>
        </div> 
      </div>
      </div>

      <h2>Datos Tienda</h2>
      <div class="row">
        <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
          <div class="form-group">
            <label for="subdomain">Nombre Subdominio</label>
            <input type="text" name="subdomain" class="form-control" placeholder="Nombre del subdominio" required>
          @error('subdomain')
                  <span class="invalid-feedback" role="alert">
                    <small>{{ $message }}</small>
                  </span>
          @enderror

          </div> 
        </div>
      </div>
   <br>

    

    <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 text-center">

        <button type="submit" class="btn btn-primary">Enviar</button>

    </div>

  </div>
</form>
    

     
</div>


@endsection

To jest funkcja

 public function create(Request $request)
  {
   
    //Receive data
    $request->validate([
      'name' => 'required|max:20',
      'middlename'=>'required|max:20|alpha',
      'lastname'=>'required|max:20|alpha',
      'rut'=>'required|max:13',
      'direction'=>'required|alpha_num',
      'email'=>'required|unique|max:50',
      'subdomain'=>'required:50',

    ]);

  

    $rut = $request->rut;
    
    


    $url_base = config('app.url_base');
    $subdomain = $request->subdomain;
    $name = $request->name;
    $email = $request->email;
    $fqdn = "{$subdomain}.{$url_base}";

    //otros datos

    $middlename = $request->middlename;
    $lastname = $request->lastname;
    $msurname = $request->msurname;
    
    $direction = $request->direction;
   
    try {
      // Validate the value...

      if ( $this->tenantExists( $fqdn ) ) {
        // abort with an error
       
        return;
      }
    } catch (Throwable $e) {
      report($e);
  
      return false;
    }

    

    //create website
    $website = new Website;
    $website->uuid = Str::random(20);
    app(WebsiteRepository::class)->create($website);

    $hostname = new Hostname;
    $hostname->fqdn = $fqdn;
    $hostname = app(HostnameRepository::class)->create($hostname);
    app(HostnameRepository::class)->attach($hostname, $website);

    //Enviar
    // create a new user
    $password = Str::random(10);
    $user = User::create([
      'name' => $name,
      'email' => $email,
      'password' => Hash::make( $password )
    ]);
    $user->save();
    //create a client
    $client = Client::create([
      'name' => $name,
      'middlename'=>$middlename,
      'lastname'=>$lastname,
      'msurname'=>$msurname,
      'email' => $email,
      'rut'=>$rut,
      'direction'=>$direction,
      
    ]);
    $client->save();

    
    $record= new Record;
    $record->client_id = $client->id;
    $record->hostname_id = $hostname->id;
    $record->website_id = $website->id;


    $client->record()->associate($record);
    $record->save();
    
    
    //Records
    
    return redirect('admin/tenants')->with('success', 'Se ha creado un tenant');
    
  }

Jest coś złego w parametrach, ale (ponownie) Zawsze robię właśnie walidacja, nigdy wcześniej nie mam błędu. Czy możesz mi pomóc ludziom?

0
Valentina Moreno 21 listopad 2020, 16:59

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Zmiana

'email'=>'required|unique|max:50'

Do

'email'=>'required|unique:users,email|max:50'

(Jeśli potrzebujesz zarówno unikalnych User i Client e-maile, dodaj zarówno: unique:users,email|unique:clients,email)

0
Luca Puddu 21 listopad 2020, 14:18