Mój wioślski aplikacja do rozruchu musi zadzwonić lub spożywać API spoczynku z innej aplikacji Boot Spring. Chcę używać KuberNetes do zarządzania moją aplikacją i jego wieloma instancjami. Ale zmagam się, aby uzyskać punkt końcowy innej usługi.
Powiedzmy.... Aplikacja App1 App2, app2 zużywa app3, App4 Połączenia App1 i App2.
Oto, jak powinienem uzyskać App1, App2 .. App4 punkt końcowy, aby komunikować się nawzajem. Czy ktoś może mi pomóc w tym scenariuszu.

1
Nailesh 23 listopad 2020, 15:02

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Zazwyczaj używasz Kubernetes Usługi dla tej komunikacji. Każda usługa może być dostępna za pomocą jego nazwy w klastrze ({x0}}).

Tak więc rozwiązaniem jest zdefiniowanie usługi klasterip Kubernetes dla każdej aplikacji, a następnie dostęp do nich za pośrednictwem tych usług. Na przykład, jeśli dowolna aplikacja chce uzyskać dostęp do usługi HTTP o nazwie "App2" w przestrzeni nazw "Domyślne", zadzwoniłoby http://app2.default.svc.cluster.local.

2
derkoe 23 listopad 2020, 12:25