https://jsbin.com/nabapojupu/edit19s,console.

Fragment, który działa:

var xhttp = new XMLHttpRequest();
xhttp.open('GET', window.origin, true);
xhttp.onreadystatechange = function () {
  if (this.readyState == 4) {
      console.log(this);
  }
};
xhttp.send();

Poniższy obraz znajduje się zrzut ekranu powyższego łącza z otwartą kartą sieci przeglądarki; Podświetlony jest IP żądanym domeny ..

Czy można uzyskać dostęp do żądania IP w JavaScript?

enter image description here

2
John 21 listopad 2020, 19:21

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Web Hypertext Application Technology Group (Whatwg) nie określa żadnych interfejsu API do rozdzielczości nazw DNS, tylko Firefox implementuje browser.dns.resolve(), ale jest to bardzo mało prawdopodobne, aby stało się częścią standardowej specyfikacji.

1
Guerric P 21 listopad 2020, 17:21