Stworzyłem ładowanie komponentu i przechwytujące dla wszystkich żądań w mojej aplikacji, ładowanie pojawi się na ekranie, aż żądanie zostanie sfinalizowane. Jednak otrzymuję błąd, gdy komponent mojego ...

1
Dave 15 marzec 2021, 17:41

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

To nie jest błąd, to irytujący ostrzeżenie, które znika po skompilowaniu aplikacji w trybie --prod.

Cisza to:

constructor(private changeDetector : ChangeDetectorRef) { }

ngAfterViewChecked(){
   this.changeDetector.detectChanges();
}
0
Jeremy Thille 15 marzec 2021, 14:52