Co chciałbym zdobyć średnią ScoreOverall wszystkich produktów na liście. Próbowałem dodać niektóre relacje, ale nie mogę dostać aggregate "Endpoint" na zagnieżdżonym poziomie.

Model danych:

List
|--ListProducts (linking table, one list to many products)
   |--ProductScore (joined view)
      |--ScoreWeighted (value I want the average across all products in this List)

Wszelkie wskazówki na temat najlepszego podejścia?

0
user1048175 28 październik 2020, 16:26

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Jeśli wbudowany operacje GQL narażony przez Hasury nie pozwala na zdobycie wszystkiego, czego potrzebujesz, aby Twój najlepszy zakład rozszerza schemat z niestandardową SQL Widok

0
Jesse Carter 5 listopad 2020, 16:56