Przypuśćmy, że mam strukturę katalogową w pamięci chmury Firebase gs://my-bucket/userData/, a wewnątrz tego katalogu mam wiele plików o podobnej nazwie, jak some-file-1.json, some-file-21.json, some-file-34.json.

Moim celem końcowym jest uzyskanie tych podobnych nazwanych plików.

Zgaduję, że mogę to zrobić, muszę robić wyszukiwanie wieloznaczne, zgodnie z opisem tutaj. Tam pokazuje, jak to zrobić za pomocą linii poleceń GCloud. Jak mogę to zrobić w Nodejs lub JavaScript?

0
Prottay 20 październik 2020, 11:20

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Apis magazynowania Google Cloud nie obsługują znaków wieloznacznych wyszukiwania plików, jednak można użyć prefiksów, aby uzyskać listę plików, które rozpoczynają się od tego samego prefiksu nazwy, które zakładam, że pobudzam potrzeby aplikacji, oto przykładowe wdrożenie:

async function readFiles () {
   const [files] = await bucket.getFiles({ prefix: 'userData/some-file-'});
   files.forEach(file => {
       console.log(file.name);
   });
};

W tym przykładzie zalogujesz wszystkie nazwy plików, które zaczynają się od some-file-.

0
Rafael Lemos 20 październik 2020, 12:14