Oczekiwanie: Bot usuwa polecenie użytkownika i odpowiedzi

Wynik: Bot odpowiada, ale nie usuwa polecenia użytkownika

bot.on('message', msg => {

 // Broken
 if(msg.content === 'replace me'){
    
    msg.reply('🤖 replaced');
    msg.delete(500);

  } 

})

Z góry dziękuję,

0
meow-meow-meow 24 październik 2020, 20:57

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Z tego, co rozumiem, gdy mówisz "polecenie użytkownika" odwołujesz się do wiadomości użytkownika. W takim przypadku problem jest z msg.delete(500).

.delete() Potrzeba obiektu limitu czasu jako parametr. Zmień swój kod do tego

msg.reply('🤖 replaced');
msg.delete({timeout: 500});

Aby natychmiast usunąć bez opóźnienia

msg.delete()
1
Elitezen 24 październik 2020, 18:28