Mam więc bardzo podstawowy model treści w Content. W polu Kategoria mam zasady walidacji, które pozwalają, aby użytkownik wybrać z predefiniowych opcji.

Próbuję zapytać, jakie te opcje znajdują się w Graphql. Tj. Zapytanie, które zwracają bilet "i" bilet sezonowy "+ wszelkie dodatkowe, które są oczywiście dodawane w przyszłości. Nie ma szczęścia, jakieś myśli?

Model treści

WEJŚCIA WALCACJI

1
Sam Henderson 27 październik 2020, 15:33

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Zadowolony DevRel tutaj. 👋

Nie sądzę, aby to możliwe za pośrednictwem API GraphQL. API GQL pracuje z opublikowanymi i podglądami danych. Dostępna funkcjonalność jest mniej lub bardziej mapowanie do danych dostępnych w Treść API dostawy i Podgląd treści API.

Aby pobrać te informacje, musisz komunikować się z API Zarządzanie treściami (CMA). Znajdziesz informacje, gdy Przynosisz model treści.

❗heads up, nie umieszczaj tokena CMA w kliencie (przeglądarka). CMA jest API odczytu / zapisu. Jeśli przeciekasz token, aby upoważnić ludzi, mogli zmienić twoją splątaną przestrzeń i dane, które zawiera.

1
stefan judis 16 luty 2021, 19:06