W poniższym kodzie chcę przeczytać plik tekstowy z pierwszą linią, jak <p> -> <many_declaration> <many_expression>. Fragment kodu jest następujący:

  ssize_t read;
size_t len = 200;
FILE *fptr;
fptr = fopen(fn ,"r");


if(fptr==NULL){
  printf("Error\n");
  fclose(fptr);
}

else{
  int line_number=1;

  char * line = (char *)malloc(sizeof(char)*200);
  while((read = getline(&line, &len, fptr)) != -1)
  {
    char * tokens = strtok(line, " \t\n");
    
    
    while( tokens != NULL ) 
    {
      
      printf("%s \n",tokens);
      printf("%zu \n",strlen(tokens));
      
      tokens = strtok(NULL, " \t\n");
      
    }
    

  }
}

Jednak podczas czytania go przy użyciu getline(), a następnie dzielnianie łańcucha za pomocą strtok(), pierwszy token powinien być <p> o rozmiarze 3, ale przeczytany ciąg jest niewidocznych znaków, po których następuje {{{ X3}} I długość wynosi 6. Czy możesz mi powiedzieć, jaki jest problem? Dziękuję Ci!

0
Mad Hatter 27 październik 2020, 10:08

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Plik prawdopodobnie zaczyna się od BOM UTF8. Powinieneś przeczytać plik jako UTF-8, jeśli tak.

2
Martijn 27 październik 2020, 07:14